Search Lyrics By Name

Wednesday, September 14, 2016

Maatu - Haalu Hithuge
--------------------------------
Artist: Maatu
Title: Haalu Hithuge
--------------------------------

Haalu hithuge buneema kerifaa.
Faadakah heelaafa mithuraa.
Haalu jahsaa dhookoh dhiyakas.
Maadhamaa annaane rovifaa.

Hoadhin.
Rashah badhaluve fasfahathu hin'gaa ove bodhee.
Hissuthakun thiya fari dheythoa roadhin.
Edhihuri dhoadhin.
Vindhu hithuge ivvaadhinin madumadun hiyy ove roathy.
Hiyyhama jahsan noonnama rangalhey hiyymage thalhuvan edhuvahu buneemehnoonhey kiyavaa nimmaa dheynan dheloa.
Gunin vaguthuthakeh eku hiyy mashah dheythoa.
Rulhin dhuruve dhiya anburaa ma dhookoh dheythoa.
Gulhin ethah rey rey ovegen ma kiyamun helloa.
Bunin dhekilan ma beynumey thireethi dheloa. .
Kurin veemey inthizaaregga ma kairy veythoa.
Meekee dhogu thakeh nooney yageen thedheh dhehthoa.
Rahumu netheehey thiya hithugaavi kamanaa.
Fahureh kamuga dhushin eyru thiya anhenaa. .
Gahukury indhaa bindhe dhinin ethah raiyy.
Vahumu thakeh magey hithah eri fahumaa.
Hahura thihuri hithah eri hindhu vahumaa.
Fahuru mi hithuhuri hoadhan navugaa.
Bahuru kanduga fethen dhanikoh ma ruimaa.
Nagaidheythoa roe roe ovva dhiyaimaa.

Maruge asaru karu aru therey furi buri buri Koh dhiumun.
Huri kuri dhiriulhumuge bingaa bidhaa kudhikoh fundukoh fain thalhamun hadhamun dhaairu hithah araany.
Adhi dhaaname fahathun odieh hoadhaa indhe kanbamun obamun magey faibudu hoadhan.
Hoadhaa roefaa indhe maafeh hoadhan edhunas nukuraaname maafeh.
Roe goviyas nuvaaname masheh haaheh.
Adhi bunamey thee nambaru haahuge fahathuga in thin sumekey dhaashey

Rahumu netheema thiya hithugaavi kamanaa.
Fahureh kamuga eyru dhusheema kamanaa.
Gahukury indhaa bindhe dhineema raiyy maa.
Vahumu thakeh hithu hureema fahumaa
Hahura thihuri hithah ereema vahumaa.
Fahuru mi hithuhuri hoadhan navugaa.
Bahuru kanduga fethen dhanikoh ma ruimaa.
Nagaidheythoa roe roe ovva dhiyaimaa.

Heevaneehey dhen ma dhaaney.
Meerukan thiya edhi ma govaaney.
Reethikan mithuraage balaaney.
Thee vevey hee ekey mithuraaey.

No comments:

Post a Comment